05.01.2023. - Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u PU zagrebačku po oglasu od 02. rujna 2022.godine

05.01. 2023.- Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u PU zagrebačku po oglasu od 02. rujna 2022. godine
 
   SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
   SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
    ODJEL ZA STATUSNA PITANJA STRANACA   
     upravni referent za strance   
 
1. GRUBEŠIĆ  MARTINA