Kontakt policajci I. PP Zagreb

I. kontakt rajon

Kontakt policajac:
Telefon:

obuhvaća:

 • cjelokupan kompleks TC "Importanne" sa svim svojim pratećim sadržajem, pothodnik Glavnog željezničkog kolodvora Zagreb, te zgradu HŽ-a u cijelosti sa unutarnjim prostorom, čekaonicama, te I. peronom i Starčevićev trg.

II. kontakt rajon

Kontakt policajac: Alen Hašek

obuhvaća:

 • ulicu Pavla Hatza u cijelosti, Trg kralja Tomislava u cijelosti sa parkom, prostor ispred zgrade HŽ-a (taxi stajališta ), Petrinjsku ulicu od Pavla Hatza do Branimirove ulice, Palmotićevu ulicu od Pavla Hatza do Branimirove ulice, te Šenoinu ulicu u cijelosti. Isti je na sjeveru omeđen ulicom Pavla Hatza koju obuhvaća, na jugu graniči sa zgradom HŽ-a koju ne obuhvaća, na istoku graniči sa Draškovićevom ulicom koju ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Trgom kralja Tomislava koji obuhvaća.

III. kontakt rajon

Kontakt policajac: Milan Komorski
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Strossmayerov trg u cijelosti, Trg Nikole Šubića Zrinskoga u cijelosti, Đorđićevu ulicu do Draškovićeve ulice, Boškovićevu ulicu, Petrinjsku ulicu od Đorđićeve do ulice Pavla Hatza, Matičinu ulicu, Mrazovićevu ulicu, te Palmotićevu ulicu od Đorđićeve ulice do ulice Pavla Hatza. Isti je na sjeveru omeđen Trgom Nikole Šubića Zrinskoga kojeg obuhvaća, Đorđićevom ulicom koju obuhvaća, na jugu graniči sa ulicom Pavla Hatza koju ne obuhvaća, na istoku graniči sa Draškovićevom ulicom koju ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Trgom Nikole Šubića Zrinskoga i Strossmayerovim trgomkoje obuhvaća.

IV. kontakt rajon

Kontakt policajac: Željko Pejaković
Telefon: 01/4563 514
 

obuhvaća:

 • Prašku ulicu u cijelosti, Marićev prolaz u cijelosti, Jurišićevu ulicu, Petrinjsku ulicu od Jurišićeve do Đorđićeve ulice, Amruševu ulicu, te Palmotićevu ulicu od Jurišićeve do Đorđićeve. Isti je na sjeveru omeđen Jurišićevom ulicom koju obuhvaća, na jugu graniči jednim dijelom Amruševe ulice  koji dio obuhvaća, te Đorđićevom ulicom koju ne obuhvaća, na istoku graniči sa Draškovićevom ulicom koju ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Praškom ulicom i Marićevim prolazom koje obuhvaća

V. kontakt rajon

Kontakt policajac: Edis Brkić
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Hebrangova ulica od Strossmayerovog trga do Gundulićeve ulice koju ne obuhvaća, Kovačićeva ulica u cijelosti, Trenkova ulica, Katančićeva, Žerjavićeva ulica od Gundulićeve ulice u smjeru istoka, Kumičićeva ulica u cijelosti, Svačićev trg, Mihanovićeva ulica od Starčevićevog trga do Gundulićeve ulice, Gajeva ulica od Hebrangove ulice do Grgurove ulice, Grgurova ulica u cijelosti, Haulikova ulica u cijelosti, Miramarsku do podvožnjaka. Isti je na sjeveru omeđen Hebrangovom ulicom koju obuhvaća, na jugu je omeđen željezničkom prugom iza Doma željezničara kojega obuhvaća te Starčevićevim trgom koji obuhvaća, na istoku je omeđen Strossmayerovim i Tomislavovim trgom koje ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Gundulićevom ulicom koju ne obuhvaća i Miramarskom ulicom koju obuhvaća.

VI. kontakt rajon

Kontakt policajac: Ivan Banović
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Gunudlićeva ulica od Hebrangove ulice do Mihanovićeve ulice, Hebrangova od Gundulićeve ulice do Mažuranićevog trga kojeg obuhvaća, Trg Republike Hrvatske u cijelosti, Mažuranićev trg u cijelosti, Marulićev trg u cijelosti, Runjaninova ulica od Vodnikove do Crnatkove ulice koje ne obuhvaća, Žerjavićeva ulica od Gundulićeve ulice do Vukotinovićeve koju ne obuhvaća, Mihanovićeva ulica od Vodnikove do Miramarske ulice, Botanički vrt u cijelosti. Isti je na sjeveru omeđen Trgom Republike Hrvatske kojeg obuhvaća, na jugu je omeđen željezničkom prugom iza Botaničkog vrta kojeg obuhvaća, na istoku je omeđen Miramarskom ulicom koju ne obuhvaća i Gundulićevom ulicom koju obuhvaća, dok je na zapadu omeđen jednim dijelom Trga Republike Hrvatske, Mažuranićevim trgom i Žerjavićevom ulicom koje obuhvaća.

VII. kontakt rajon

Kontakt policajac: Vanja Šajinović
Telefon: 01/4563 514
 

obuhvaća:

 • Savska cesta od Rooseveltovog trga do broja 10. i od broja 1-33 (od nadvožnjaka Crnatkova do raskrižja sa Koturaškom ulicom isključuje kolnik, a uključuje istočni nogostup Savske ceste), Vodnikova ulica u cijelosti, Crnatkova ulica u cijelosti, Jukićeva ulica od Jagićeve do Savske ceste , Pierottievu ulicu u cijelosti, te Kačićevu ulicu od Kršnjavoga do Jukićeve ulice. Isti je na sjeveru omeđen Vukotinovićevom i ulicom Izidora Kršnjavoga koje ne obuhvaća, na jugu je omeđen željezničkom prugom odCrnatkove ulice koju obuhvaća, te se proteže granicom po željezničkoj pruzi neposredno do raskrižja Jukićeve i Jagićeve ulice koju ne obuhvaća i Koturaške ulice uz rubni dio kolotrasa. Na istoku je omeđen sa Runjaninovom ulicom iMarulićevom trgu koje ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Kačićevom ulicom koju obuhvaća.

VIII. kontakt rajon

Kontakt policajka:Zoran Rihter
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Rooseveltov trg u cijelosti, Klaićevu ulicu od Savske ceste do kbr. 7 i 20,  Kačićevu ulicu od Klaićeve do I.Kršnjavoga, ulicu I.Kršnjavoga od Kačićeve do Savske ceste, Vukotinovićevu ulicu u cijelosti, te Perkovčevu ulicu.  Isti je na sjeveru omeđen Klaićevom ulicom koju obuhvaća, na jugu je omeđen ulicom Izidroa Kršnjavoga i Vukotinovićevom koje obuhvaća, na istoku je omeđen Mažuranićevim trgom kojeg ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Kačićevom ulicom koju obuhvaća.                            

IX. kontakt rajon

Kontakt policajac: Miroslav Ivančić
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Ilicu od Trga bana Josipa Jelačića do Frankopanske ulice - do kbr. 39 i 42, Tomićevu ulicu, Gajevu ulicu od kbr. 1 i 2 do Ulice Nikole Tesle koju ne obuhvaća, Bogovićevu ulicu, Passage neboder, Ulicu Frane Petrića, Prolaz Oktogon, Margaretsku ulicu, Preobražensku ulicu, te Trg Petra Preradovića - Cvjetni trg. Isti je na sjeveru omeđen Tomićevom ulicom kod žičare koju ne obuhvaća, te Ilicom od Trga bana J.Jelačića do Frankopanske ulice koju obuhvaća, na jugu je omeđen jednim dijelom Teslinom ulicom koju ne obuhvaća, te Bogovićevom ulicom koju obuhvaća i Cvjetnim trgom kojeg obuhvaća, na istoku je omeđen Trgom bana J.Jelačića kojeg ne obuhvaća, te Gajevom ulicom koju obuhvaća do ulice Nikole Tesle, dok je na zapadu omeđen Ilicom kbr. 39 i 42. koje ne obuhvaća.         

X. kontakt rajon

Kontakt policajac:
Telefon: 01/4563 514
 

obuhvaća:

 • Teslinu ulicu u cijelosti, Gajevu ulicu od ulice N. Tesle do Hebrangove ulice koju ne obuhvaća, Berislavićevu ulicu u cijelosti, te Masarykovu ulicu od Gundulićeve ulice koju ne obuhvaća do Preradovićeve ulice, Preradovićevu ulicu od Tesline do Hebrangove ulice koju ne obuhvaća. Isti je na sjeveru omeđen Masarykovom i Teslinom ulicom koje obuhvaća, na jugu je omeđen Hebrangovom ulicom koju ne obuhvaća, na istoku je omeđen Teslinom ulicom do Praške ulice, Berislavićevom ulicom do Trga Nikole Šubića Zrinskog koje ne obuhvaća, te Gajevom ulicom do Hebrangove ulice, dok je na zapadu omeđen Gundulićevom ulicom koju ne obuhvaća.

XI. kontakt rajon

Kontakt policajka: Tihana Stanisavljević
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Gundulićevu ulicu od Ilice do Hebrangove ulice, Varšavsku ulicu u cijelosti, Prolaz sestara Baković, Masarykovu ulicu od kbr. 1 do Gundulićeve ulice, Preradovićevu ulicu od Cvjetnog trga do Tesline ulice koju ne obuhvaća. Isti je na sjeveru omeđen Ilicom koju ne obuhvaća, te Trgom Petra Preradovića kojeg ne obuhvaća, na jugu je omeđen Hebrangovom ulicom koju ne obuhvaća, na istoku je omeđen Preradovićevom ulicom koju obuhvaća od Cvjetnog trga do Tesline ulice, dok je na zapadu omeđen Frankopanskom ulicom koju ne obuhvaća.

XII. kontakt rajon

Kontakt policajac: Milivoj Habulan
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Ilicu od Frankopanske do Kačićeve ulice, Kačićevu ulicu od Ilice do Klaićeve ulice koju ne obuhvaća, Frankopansku ulicu u cijelosti, Dalmatinsku ulicu, Medulićevu ulicu, te prilaz Gjure Deželića od Kačićeve do Frankopanske ulice. Isti je na sjeveru omeđen Ilicom koju obuhvaća, na jugu je omeđen Klaićevom ulicom koju ne obuhvaća,na istoku je omeđen Frankopanskom ulicom koju obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Kačićevom ulicom koju obuhvaća od Ilice do Klaićeve.

XIII. kontakt rajon

Kontakt policajka: Iva Petek
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Trg bana Josipa Jelačića u cijelosti, Harmicu i Splavnicu u cijelosti, te ulicu Pod zidom u cijelosti, kao i tržnicu Dolac sa unutarnjim prostorom i vanjskim prostorom sa svim njenim sadržajima. Isti je na sjeveru omeđen Dolcem odnosno krajnjim rubom sjevernog dijela tržnice Dolac, na jugu je omeđen Trgom bana Josipa Jelačića kojeg obuhvaća, na istoku je omeđen ulicom Pod zidom, istočnim dijelom Dolca - tržnice Dolac i istočnom stranom Trga bana Josipa Jelačića, dok je na zapadu omeđen Splavnicom, zapadnom stranom Trga bana Josipa Jelačića, te zapadnom stranom Dolca -  tržnice  Dolac

XIV. kontakt rajon

Kontakt policajac:
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Opatovinu s parkom, Skalinsku ulicu, Tkalčićevu ulicu, Miklaušićevu ulicu, Kožarsku ulicu, Kožarske stube, Mlinske stube, Felbingerove stube, Male stube, Krvavi most i ulicu Pavla Radića počevši od Trga bana Josipa Jelačića do Ilirskog trga. Isti je na sjeveru omeđen Ilirskim trgom kojeg ne obuhvaća, te parkom Opatovina kojeg obuhvaća, na jugu je omeđen Trgom bana Jospia Jelačića, ulicom Opatovina od kbr. 1, na istoku je omeđen ulicom Opatovina koju obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Radićevom ulicom do Ilirskog trga

XV. kontakt rajon

Kontakt policajac: Željko Grgurić
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Kaptol, Bakačevu ulicu, Cesarčevu ulicu, Kurelčevu ulicu, Vlašku ulicu od 5-47 i 2-42 te Draškovićevu ulicu koju obuhvaća od kbr. 2-18 isključujući kolnik i nogostup, Zvonarničku ulicu i Degenovu ulicu. Isti je na sjeveru omeđen Novom Vesi koju ne obuhvaća i Degenovom ulicom koju obuhvaća, na jugu je omeđen Cesarčevom ulicom, Kurelčevom ulicomi Vlaškom ulicom do Draškovićeve, na istoku je omeđen Draškovićevom ulicom koju obuhvaća ( od br. 2-18), dok je na zapadu omeđen ulicom Pod zidom koju ne obuhvaća te Kaptolom do Nove Vesi kojeg obuhvaća.

XVI. kontakt rajon

kontakt policajac Petar Petrlić
Telefon: 01/4563 514
 

obuhvaća:

 • Novu Ves u cijelosti, Malu ulicu, Sinkovićevu ulicu, Znikinu ulicu, Vrančićevu ulicu od Gupčeve zvijezde do Mlinarske ulice koju ne obuhvaća, Medvedgradsku ulicu u cijelosti. Isti je na sjeveru omeđen Vrančićevom ulicom koju obuhvaća, na jugu je omeđen Mikloušićevom ulicom koju ne obuhvaća, na istoku je omeđen ulicom Medvešćak koju  ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Mlinarskom ulicom koju ne obuhvaća.                           

XVII. kontakt rajon

Kontakt policajac:
Telefon: 01/4563 514
 

obuhvaća:

 • Opatičku ulicu, Ilirski trg, Basaričekovu ulicu, ulicu 29.10.1918., ulicu Ćirila i Metoda, Vitezovićevu ulicu, Katarinski trg, Dverce, Jezuitski trg, Habdelićevu ulicu, Kamenitu ulicu, Demetrovu ulicu, Mletačku ulicu, ulicu Tita Brezovačkog, Markovićev trg, Vranicanijevu ulicu, Matoševu ulicu, Kuševićevu ulicu, Ferdenreichovu ulicu, Grič, Trg Svetog Marka, Kapucinske stube, Tepšićev klanac, Zakmardijeve stube, Vrazovo šetalište, Strossmayerovo šetališe sa uspinjačom i Dvoranski Prečec. Isti je na sjeveru omeđen Jurjevskomi Mlinarskom ulicom koju ne obuhvaća, na jugu je omeđen ulicom Tomićevom ulicom koju ne obuhvaća,Zakmardijevim stubama koje obuhvaća i Strossmayerovim šetalištem kojeg obuhvaća, na istoku je omeđen Radićevom ulicom koju ne obuhvaća i Ilirskim trgom do Mlinarske ulice koju ne obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Mesničkom ulicom koju ne obuhvaća, Mrazovim šetalištem kojeg obuhvaća, te zapadnom stranom Ilirskog trga do Jurjevske ulice koju ne obuhvaća.

XVIII. kontakt rajon

kontakt policajac Dražen Kota
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Dežmanovu ulicu, Tuškanac do raskrižja s Nazorovom ulicom, Visoku ulicu, Lisinskoga, Mesničku ulicu do ulice Tituša Brezovačkog, Streljačku ulicu, Rokovu ulicu, Rokov perivoj, ulicu Ivana Gorana Kovačića, Nazorovu ulicu, Zamenhoffovu ulicu, Zamenhoffove stube, Jorgovanske stube, te Arnoldovu ulicu. Isti je na sjeveru omeđen Dubravkinim putom i dalje ulicom Tuškanac do raskrižja s Nazorovom ulicom,  na jugu je omeđen Ilicom i Arnoldovom ulicom koju obuhvaća, na istoku je omeđen Mesničkom ulicom koju obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Nazorovom ulicom koju obuhvaća

XIX. kontakt rajon

Kontakt policajac: Zlatko Tunjić
Telefon: 01/4563 514
 

obuhvaća:

 • Šestinski vijenac od Žavižanske ulice do Šestinskog trga, Kompesake u cijelosti, Šestinski prilaz, Bijelevinu, Kosince 1 - 9 i 2 - 18, Herice i Šestinsku cestu. Nadalje obuhvaća Šestinski trg, Prilaz kraljičinom zdencu, Šestinsku cestu i Podrebernicu. Isti je na sjeveru omeđen krajnim rubom Kraljičinog zdenca, na jugu je omeđen krajnim rubom Šestinskog prilaza i Šestinskim vijencem kod Zavižanske ulice, na istoku je omeđen Podrebernicom koju obuhvaća i Šestinskom cestom do Podrebernice,dok je na zapadu omeđen Šestinskim prilazom kojeg obuhvaća.

XX. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/4563 514

obuhvaća:

 • Britanski trg, Kukuljeviću ulicu u cijelosti, Radnički dol, Kozarčevu ulicu, Kozarčeve stube, Slobodov put. Isti je na sjeveru omeđen krajnjim dijelom Kozarčeve ulice, na jugu je omeđen Ilicom koja se proteže po širini Britanskog trga, na istoku je omeđen Britanskim trgom i Radničkim dolom koje obuhvaća, dok je na zapadu omeđen Kukuljevićevom ulicom koju obuhvaća, Kozarčevim stubama koje obuhvaća i zapadnim dijelom Britanskog trga

Dokumenti i linkovi