Kontakt policajci II. PP Zagreb

I. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Petar Zrinski", a omeđen je sa sjeverne strane Ilicom, sa zapadne strane Krajiškom ulicom, s južne strane Jagićevom te sa istočne strane Hochmanovom ulicom, dijelom Klaićeve i Primorskom ulicom. Granica kontakt rajona sa sjeverne strane ide Ilicom od Krajiške do Primorske ulice te obuhvaća neparnu stranu Ilice od kbr. 99 do 115.

S istočne strane granica ide Primorskom ulicom koju uključuje, potom prelazi ulicu Prilaz Gjure Deželića u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 67 do 83 i parnu stranu od kbr. 64 do 76 te Klaićevu ulicu u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 15 do 35 i parnu stranu od kbr. 44 do 68/a, zatim ulicom Franje Hochmana koju uključuje do Jagićeve ulice.

S južne strane granica ide Jagićevom ulicom u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 3 do 31A.

Sa zapadne strane granica ide istočno od Ulice Republike Austrije, prelazi Klaićevu ulicu te nastavlja Krajiškom ulicom koju uključuje do Ilice.

II. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Ban Keglević", a omeđen je sa sjeverne strane  Ilicom,  sa zapadne strane Čanićevom, sa južne strane Fonovom i Hanuševom ulicom, te sa istočne strane Ulicom Republike Austrije.

Sa sjeverne strane granica ide Ilicom od Ulice Gjure Čanića do Republike Austrije te uključuje neparnu stranu Ilice od kbr. 125 do 131A.

S istočne strane granica ide Ulicom Republike Austrije koju uključuje od Ilice do Ulice Josipa Hanuša.

S južne strane granica ide Ulicama Josipa Fona i Josipa Hanuša koje uključuje.

Sa zapadne strane granica ide Trgom Francuske Republike i Ulicom Gjure Čanića koje uključuje.

III. kontakt rajon

 
kontakt policajac: Vatroslav Rajh
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Jelenovac" i "Šestinski dol - Vrhovec", a omeđen je na sjevernoj strani ulicom Franje Dursta i Vrtlarskom, sa zapadne strane Ulicom Vrhovec i Mandaličinom, s južne strane Ilicom te s istočne strane Ulicom Nad Lipom, Podolje i Vinogradskom cestom. Sa sjeverne strane granica ide od križanja Ulica Vrhovec-Zatišje-Vrtlarska,  Vrtlarskom ulicom u kojoj isključuje parnu stranu od kbr. 2 do 12 i nepranu stranu od kbr. 39 do 47 te nastavlja ulicom Franje Dursta koju uključuje.

S istočne strane granica ide dijelom Ulice Franje Dursta prema jugu do križanja s Vinogradskom cestom, nastavlja Vinogradskom cestom u kojoj uključuje parnu stranu od kbr. 26 do 30A te na nepranoj strani kbr. 29, potom Ulicom Podolje i Nad Lipom koje uključuje do Ilice.

S južne strane granica ide Ilicom od Ulice Nad Lipom do Mandaličine ulice uključujući parnu stranu Ilice od kbr. 198 do 214/1.

Sa zapadne strane granica ide Mandaličinom ulicom koju uključuje te nastavlja Ulicom Vrhovec u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 37 i parnu stranu od kbr. 2 do 34.

IV. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Ban Keglević", a omeđen je na sjevernoj strani Ilicom, sa zapadne strane Selskom cestom, s južne strane Gradiščanskom te sa zapadne strane Vodovodnom ulicom. Sa sjeverne strane granica ide Ilicom u kojoj obuhvaća neparnu stranu od kbr. 165 do 205A.

S istočne strane granica ide Vodovodnom ulicom koju uključuje od Ilice do željezničke pruge.

S južne strane granica ide uz željezničku prugu koju isključuje te nastavlja Gardiščanskom ulicom koju uključuje do Selske ceste.

Sa zapadne strane granica ide Selskom cestom u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 3 do 33A i parnu stranu od kbr. 2 do 20.

V. kontakt rajon

kontakt policajac:  Milan Pleša
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Bartol Kašić" i "Sveti Duh", a omeđen je na sjevernoj strani Ulicom Dunjevac, sa zapadne strane dijelom Ulice Sveti Duh, Krčelićevom i Ulicom Črnomerec, s južne strane Ilicom od Ulice Črnomerec do Ulice Sveti Duh te s istočne strane Ulicom Sveti Duh. Sa sjeverne strane granica ide Ulicom Dunjevac koju uključuje.

S istočne strane granica ide Ulicom Sveti Duh koju uključuje do raskrižja s Ulicom Ilica.

S južne strane granica ide Ulicom Ilica koju uključuje od raskrižja s Ulicom Sveti Duh do raskrižja s Ulicom Črnomerec.

Sa zapadne strane granica ide Ulicom Črnomerec koju uključuje od kbr. 1 do 37, Krčelićevom Ulicom koju uključuje te dijelom Ulice Sveti Duh koju uključuje do raskrižja s Ulicom Dunjevac.

VI. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Bartol Kašić", "Kustošija - centar" i "Gornja Kustošija", a omeđen je sa sjeverne strane prostorom Stare ciglane, tržnicom i okretištem tramvaja i autobusnim terminalom "ZET-a" te Ilicom do Cankareve ulice, sa zapadne strane Zagrebačkom ulicom, dijelom Ilice do tržnice "Kustošija", s južne strane Prilazom baruna Filipovića od Zagrebačke do Cankareve ulice te sa istočne strane Zagrebačkom cestom.

S sjeverne strane granica ide od Ciglanske ulice iznad prostora Stare Ciglane do Ilice kbr. 288.

S istočne strane granica ide Zagrebačkom cestom od raskrižja s Ulicom Ilica do željezničke pruge te uključuje parnu stranu Zagrebačke ceste od kbr. 2 do 62.
 
S južne strane granica ide željezničkom prugom koju uključuje od Zagrebačke ceste do Sokolske ulice.
 
S zapadne strane granica ide Sokolskom ulicom koju uključuje od željezničke pruge do Ilice te obuhvaća neparnu stranu ulice od kbr. 1 do 43 i parnu stranu od 2 do 24.
 

VII. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Vrapče - centar", a omeđen sa sjeverne strane Bolničkom cestom od tržnice Vrapče do Vrapčanske aleje, sa zapadne strane Vrapčanskom alejom do Ilice, s južne strane Ilicom od Vrapčanske aleje do Vrapčanske ulice te s istočne strane Vrapčanskom ulicom do Žagarove.
 
S sjeverne strane granica ide Bolničkom cestom od raskrižja s Ulicom Vrapčanska aleja gdje obuhvaća neparnu stranu Bolničke ceste do kbr. 49 i parnu stranu do kbr. 32 te nastavlja Žagarovom ulicom koju uključuje do Vrapčanske ulice.
 
S istočne strane granica ide Vrapčanskom ulicom od Žagarove ulice do Ilice te obuhvaća nepranu stranu od kbr. 1 do 11 i parnu stranu od kbr. 2 do 4.
 
S južne strane granica ide Ulicom Ilica od raskrižja s Vrapčanskom cestom do Vrapčanske aleje, gdje obuhvaća nepranu stranu ulice Ilica od kbr. 421 do 443 i parnu stranu od kbr. 496 do 530.
 
Sa zapadne strane granica ide Ulicom Vrapčanska aleja koju uključuje od Ilice do Bolničke ceste.
 

VIII. kontakt rajon


kontakt policajac:  Ivan Skoko
Telefon: 01/3775 924; 4570 544
 

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Stenjevec - sjever" i "Perjavica - Borčec", a omeđen sa sjeverne strane Gospodskom ulicom od Ulice Dragutina Krapeca, Ulicama Stjepana Ladiše i Perjavica te Ulicom Gornje padine do Ulice Padine, sa zapadne strane OŠ "Stenjevec", Bolničkom i Gospodskom ulicom do Ulice Side Košutić, s južne strane Ulicom Side Košutić, dok je s istočne strane omeđen Ulicama Side Košutić, Bolničkom i ulicom Padine do Ulice Gornje Padine.
 
Sa sjeverne strane granica ide Gospodskom ulicom koju uključuje od Ulice Dragutina Krapeca, nastavlja Ulicom Stjepana Ladiše koju uključuje, Ulicom Perjavica koju uključuje s neparne strane do kbr. 23 i parne strane do kbr. 58, te Ulicom Gornje Padine koju uključuje s neparne strane od kbr. 5 do 7 i parne strane od kbr. 30 do 60.
 
S istočne strane granica ide Ulicom Padine koju uključuje s neparne strane od kbr. 1 do 35 i parne strane od kbr. 2 do 28, zatim Bolničkom cestom koju uključuje s neparne strane od kbr. 87 i parne strane od kbr. 60 te Ulicom Side Košutić koju uključuje.
 
S južne strane granica ide Ulicom Side Košutić koju uključuje.
 
Sa zapadne strane granica ide Gospodskom ulicom koju uključuje od raskrižja s Ulicom Side Košutić do Bolničke ceste te nastavlja Bolničkom cestom koju uključuje s neparne strane do kbr. 121 i s parne strane do kbr. 92.
 

IX. kontakt rajon

kontakt policajac: Iva Marinić
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Malešnica", a omeđen je sa zapadne strane Ulicom Malešnica, s južne strane Ulicom Ivane Brlić Mažuranić, s istočne strane Ulicom Donje Vrapče te sa sjeverne strane Ulicom Vrapčanska putina.
 
Sa sjeverne strane granica ide Ulicom Vrapčanska putina koju uključuje od raskrižja s Ulicom Malešnica do raskrižja s Ulicom Vrapče donje.
 
S istočne strane granica ide Ulicom Vrapče donje gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 55 i parnu stranu od kbr. 2 do 62.
 
S južne strane granica ide Ulicom Ivane Brlić-Mažuranić gdje uključuje parnu stranu od kbr. 20 do 46.
 
Sa zapadne strane granica ide Ulicom Malešnica gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 37 i parnu stranu od kbr. 2 do 60.
 

X. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora  "Špansko - sjever", a omeđen je sa sjeverne strane Trgom Ivana Kukuljevića i Hrnetičkom ulicom, sa zapadne strane Ulicom Vilima Korjaca, s južne strane Ulicom Antona Šoljana te s istočne strane Ulicom Nikole Vite Gučetića.
 
Sa sjeverne strane granica ide Ulicom Ivana Pergošića, II. Hrnetičkom ulicom i Trgom Ivana Kukuljevića koje uključuje.
 
S istočne strane granica ide Ulicom Nikole Vite Gučetića koju uključuje.
 
S južne strane granica ide Ulicom Antuna Šoljana koju uključuje od raskrižja s Ulicom Nikole Vite Gučetića do raskrižja s Ulicom Vilima Korajca.
 
Sa zapadne strane granica ide Ulicom Vilima Korajca koju uključuje te Stenjevečkom ulicom do Ulice Ivana Pergošića.
 

XI. kontakt rajon


kontakt policajac: Zoran Duvnjak
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Špansko - sjever" i "Špansko - jug", a omeđen je sa sjeverne strane Ulicom Dobriše Cesarića, sa zapadne strane dijelom Ulice Nikole Vite Gučetića i dijelom Ulice Špansko, s južne strane Zagrebačkom avenijom od Ulice Milana Rešetara do benzinske pumpe "INA ŠPANSKO" te sa istočne strane Ulicom Špansko. 
 
Sa sjeverne strane granica ide Ulicom Dobriše Cesarića gdje uključuje parnu stranu od kbr. 6 do 14 i neparnu stranu od kbr. 43 do 71.
 
S istočne strane granica ide Ulicom Jurja Šižgorića koju uključuje od raskrižja s Ulicom Dobriše Cesarića te nastavlja dijelom Ulice Gustava Krkleca koju uključuje do Zagrebačke avenije.
 
S južne strane granica ide Zagrebačkom avenijom te obuhvaća parnu stranu od kbr. 102 do 108.
 
Sa zapadne strane granica ide Ulicom Milana Rešetara koju uključuje.
 

XII. kontakt rajon

kontakt policajac: Ivica Mandić
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Špansko - jug", a omeđen je sa sjeverne strane Vukmaničkom ulicom i potokom Vrapčak, sa istočne strane Zagrebačkom cestom, sa južne strane Zagrebačkom avenijom te sa zapadne strane ulicom Gustava Krkleca.
 
Sa sjeverne strane granica ide iznad Ulice Franscesca Tenchinija od Ulice Gustava Krkleca do Vukmaničke ulice koju isključuje te nastavlja potokom Vrapčak do Zagrebačke ceste.
 
S istočne strane granica ide Zagrebačkom cestom od potoka Vrapčak do križanja s Zagrebačkom avenijom gdje uključuje neparnu stranu Zagrebačke ceste od kbr. 220 do 226.
 
S južne strane granica ide Zagrebačkom avenijom od raskrižja s Zagrebačkom cestom do raskrižja s Ulicom Špansko gdje uključuje parnu stranu Zagrebačke avenije od kbr. 96 do 100.
 
Sa zapadne strane granica ide dijelom Ulice Špansko bez kućnog broja te Ulicom Gustava Krkleca koju uključuje od raskrižja s Ulicom Špansko do visine Vukmaničke ulice.
 

XIII. kontakt rajon

kontakt policajac: Željko Peršin
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Gajnice", a omeđen je sa sjeverne strane Ulicom Karažnik, sa zapadne strane Ulicom Gajnice, sa južne strane Alejom grada Bolonje te sa istočne strane Ulicom Mahatme Gadhija i Peruanskom. 
 
Sa sjeverne strane granica ide Ulicom Karažnik od raskrižja s Ulicom Gajnice do raskrižja s Peruanskom ulicom gdje obuhvaća neparnu stranu Ulicom Karažnik od kbr. 1 do 1/1.
 
S istočne strane granica ide Peruanskom ulicom i Ulicom Mahatme Gandhija koje uključuje te dijelom Ulice Sigetje i Medpotoki bez kbr. do Aleje grada Bolonje.
 
S južne strane granica ide ulicom Aleja grada Bolonje koju uključuje od raskrižja s Ulicom Medpotoki do visine ulice Gajnice.
 
Sa zapadne strane granica ide Ulicom Gajnice koju uključuje od Aleje grada Bolonje do Ulicom Karažnik.
 

XIV. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

 

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Stenjevec - jug", a omeđen je sa sjeverne strane Samoborskom cestom, s istočne strane Ulicom Marina Tartaglie, s južne strane Ulicom Ivane Brlić Mažuranić te sa zapadne strane Stenjevečkom ulicom.
 
Sa sjeverne strane granica ide Samoborskom cestom koju uključuje s neparne strane od kbr. 63 do 85 i s parne strane od kbr. 36 do 102.
 
S istočne strane granica ide Ulicom Marina Tartaglie gdje uključuje parnu stranu od kbr. 2 do 20.
 
S južne strane granica ide Ulicom Ivane Brlić Mažuranić gdje uključuje parnu stranu od kbr. 60 do 82A.
 
Sa zapadne strane granica ide Stenjevečkom ulicom gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 5 i parnu stranu od kbr. 8A do 44.
 

Dokumenti i linkovi