Kontakt policajci PP Samobor

I. kontakt područje

 
Kontakt policajac: Slobodan Pantelić
Telefon: 01/4570 021
 

obuhvaća dijelove mjesnih odbora Grada Samobora, odnosno MO "Ferdo Livadić", MO "Bogumil Toni", MO "Franjo Bučar".
 

II. kontakt područje

 
Kontakt policajac: Stjepan Fadljević
Telefon: 01/4570 021

obuhvaća dijelove mjesnih odbora Grada Samobora, odnosno MO "Bogumil Toni", MO "Milan Lang" i MO "Kardinal Franjo Kuharić".
 

III. kontakt područje


Kontakt policajac: Krunoslav Ječić
Telefon: 01/4570 021

obuhvaća dio mjesnog odbora "Sveta Nedelja" Grada Sveta Nedelja

IV. kontakt područje

 
Kontakt policajac: Davor Ivan Rođak
Telefon: 01/4570 021

obuhvaća dijelove mjesnih odbora Grada Samobora, odnosno MO "Bregana" i MO "Lug".

Dokumenti i linkovi