Kontakt policajci VI. PP Zagreb

I. kontakt područje

kontakt policajac Ante Dujmović
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Blato i Botinec, sa slijedećim ulicama: Botinec s ulicama Botinečka, Botinečki Kuti, Bašćanske ploče, Brezovička cesta (od br. 21-51 i od 34-84A), Cesarićeva slapa, Diogenešova, Dunda Maroja, Đuke Begovića, Đurđice Agićeve, Filipa Latinovicza, Gundulićeve Dubravke, Gupčeve lipe, Ivice Kičmanovića, Kolareve Breze, Kozarčeve Tene, dr. Luje Naletilića (od br. 31-85 i 32-124), dr. L. Naletilića - odvojak, Lesičine Linardićeva, Modre Rijeke, Marije Žubrinić, Marulićeve Judite, Petrice Kerempuha, Pere Kvržice, Reljkovićeve Satire, Šegrta Hlapića, Šenoine Branke, Zlatareva zlata I Velog Jože.

II. kontakt područje

Kontakt policajac: Denis Hadžić
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Remetinec i Lanište sa slijedećim ulicama: Ul. Remetinec, Remetinečki gaj, Remetinečka cesta (od br. 60-122), dr. Luje Naletilića (od br. 2-30 i 1-9),sa Dječjim vrtićem, zgrada HZZO, hostel "Novogradnja", hotel "I" i Okružni zatvor Zagreb. Ul. Lanište (od br. 1-16/C ), Jadranska avenija (od br. 2-10), sa objektom "BILLA" i McDonald's. Blato sa ulicama, ul. Bačurina, Borovčica, Delkovečka, Furjanićka, Fiolićeva, Goleška, Holjakova, Imprićeva, Jadranska avenija, Kanalska, Kate Mlinarić, Karlovačka cesta (od br. 21-207 i 2-82), Kupinečka, Ograjska, Pogačićeva, Rastočka, Sućova, Ščukanćeva, Vodirova i Zdihovska.

III. kontakt područje

Kontakt policajac: Dražen Smetiško
Telefon: 01/6141 455
 
 

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća naselje Kajzerica, sa slijedećim ulicama: Av. Većeslava Holjevca br. 10, Av. Dubrovnik (od br. 1-15), Brodarićeva, Bencekovićeva, Južna obala (od br. 2-9), Podbrežje (od br. 3-14), Podbrežje od br. 3-14), Jadranski most, Jozefa Antala, Remetinečka cesta (od br. 1-15), Rogićeva, Radoslava Cimermana i Servisna cesta.
 

IV. kontakt područje

kontakt policajac : Darijo Šolaja
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća naselja Savski Gaj i Trnsko, sa slijedećim ulicama: Savski gaj sa ulicama: Anićeva ulica, Hermanova ulica, Išćanski put, Iški put, Naserov trg, Nehruov trg, Premudski put, Prekratova ulica, Remetinečka cesta, Rivanjski put, Savski Gaj Put I-XIII, Sestrunjski put, Trokut I-XV i Vrgadski put, te Trnsko od br. 1-49.
 

V. kontakt područje

Kontakt policajac: Goran Babić
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Siget sa slijedećim ulicama: Alkarski put, Frodeova, Park Mladenaca, Siget (od br. 6-22), Radmanovečka.
 

VI. kontakt područje

Kontakt policajac:
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselje Siget, sa slijedećim ulicama: Prilaz V. Brajkovića, Resselova, Prilaz Ivana Visine, Trg Senjskih uskoka, Freudeova (od br. 1 - 9), Brodograditeljska, Av. V. Holjevca (od br. 12 - 22), Av. Dubrovnik (od br. 6 - 16), Sortina, Al. Pomoraca.

VII. kontakt područje

Kontakt policajac: Zdenko Švenda
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća naselje Sopot, sa slijedećim ulicama: Av. V. Holjevca (od 3 do 17), Av. Dubrovnik (od križanja sa Av. V. Holjevca do križanja sa SR Njemačkom), SR Njemačka (od križanja sa Av. Dubrovnik do križanja sa Islandskom ul.), Islandska, Erlichova, Zemljakova, M. Kovačevića, Šenova, Potočnjakova, V. Kovačića, Turinina, Pičmanova i Ostrogovićeva.

VIII. kontakt područje

Kontakt policajac: Mato Šimunović
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća naselje Središće, sa slijedećim ulicama: Av. Bundek, Brune Bušića, Ivana Šibla, Nikole Andrića, SR Njemačke i Stonska.
 

IX.kontakt područje

Kontakt policajac:
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Zapruđe, sa slijedećim ulicama: Av. Bundek, Balokovićeva, Baburičina, Lojenov prilaz, Luja Adamića, Meštrovićev trg, Park Vjekoslava Majera,Trumbićeva, Vankina i Vučetićev prilaz.
 

X. kontakt područje

Kontakt policajac: Nikola Dukić
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Utrina, sa slijedećim ulicama: Av. Dubrovnik br. 36, Barčev trg, Hrastin pr., Kombolova, Karamanov pr., Marjanovićev pr. I Maretićeva ul.
 

XI. kontakt područje

Kontakt policajac: Krešimir Pevec
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Travno, sa slijedećim ulicama: Ul. Božidara Magovca 3-107 i Kopernikova.

XII. kontakt područje

kontakt policajac: Ivica Hrupački
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća naselje Sloboština, sa slijedećim ulicama: Karela Zahradnika, Nežićeva, Nikole Andrića br. 3, Miškinina (zapadni dio), Mije Silobod Bolšića, Marka Oreškovića (od br. 23 do br. 55 i od br. 22 do br. 42), Stjepana Gradića, SR Njemačke (od Islandske do Av. V. Holjevca) i Vladimira Varićaka.

XIII. kontakt područje

Kontakt policajac: Zoran Vrbat
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Dugave, sa slijedećim ulicama: Hribarov prilaz, Školski prilaz, Vajdin vijenac, Vijenac Frane Gotovca, Sv. Mateja 1-7.
 

XIV. kontakt područje

Kontakt policajac: Saniel Ravlić
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Istok obuhvaća dio naselja Dugave, sa slijedećim ulicama: Josipa Seissla, S. Planića, J. Denzlera, A. Brdarića, S. Podhorskog, J. Holjca, A. Baranyja, Hrelićka, Havidićeva i Gomboševa.
 

XV. kontakt područje

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/6141 455

 

gradska četvrt Novi Zagreb - Zapad obuhvaća dio naselja Klara, sa slijedećim ulicama: Burićeva, Burićev odvojak, Svetoklarska, Glogovečka, Horvatova, Kralji, Ledinski put, Ledinski Odvojak 1 i 2, Lukoranska, F. Malnara, F. Malnara odvojak 1-9, Mrkšina, Oreškovićeva, Posedarska, Posedarska odv. 1-4, Perjasička, Proveni put 1-5, Čavoglavska, Radmanovečka, Saljska, Sisačka cesta, Sisačka cesta odvojak 1-4, Turanjska, Šenoina, Antuna Tota, Utinjska, Utinjski odvojak 1 i 2, Zelengorska i Kotorvaroška.

XVI. kontakt područje

Kontakt policajac: Mato Lucić
Telefon: 01/6141 455

gradska četvrt Novi Zagreb - Brezovica obuhvaća dio općine Brezovica sa slijedećim ulicama: Balaški, Goli Brijeg, Brezovička cesta, Golobreška, I – IV Golobreški odvojak, Desprimska ulica, I – IV Desprimski odvojak, Grančari, I - V Grančarski odvojak, Frklići, Piškori, Prigradska, I – IV Prigradski odvojak, Harabajsi odvojak, Hudobička ulica, I – III Hudobički odvojak, Zadvorska, I i II Zadvorski odvojak, Kašinci, Kašinci odvojak, Kostenjski, Zeleni brijeg, Kružna Zadvorska, Palčići odvojak, Marovići.

XVII. kontakt područje

Kontakt policajac:
Telefon: 01/6141 455

obuhvaća dio općine Stupnik, sa sljedećim ulicama: Botinka, Ćumlije, Dvorski put, Drobilina I i II odvojak, Donjostupnička, Domovićeva, Domovićev brijeg, Domovićev brijeg I odvojak, Farkači, Gorenjska ulica, Gradek, Gornjostupnička, Horvatinci, Jugova, Japjeci, Katrički, Katrići, Kobasova, Kovačićko, Kratka, Lopuhi, Majdačka, Medcestama, Meglajci, Micani, Omladinska, Pavlovička, Rožići, Rožići I i II odvojak, Runtasi, Stupnički Obrež, Štefanjska, Topoljska, Trdakova, Trgovenska, Ul. Sv. Benedikta, Ul. Sv. Benedikta I odvojak, Vernička, Žužići, te Žužići I i II odvojak.
 

Dokumenti i linkovi