Kontakt policajci PP Velike Gorice

I. kontakt područje (gradska četvrt Stari grad)


Kontakt policajac: Pavao Ćosić
Telefon: 01/4570 295

obuhvaća Ulicu Slavka Kolara od 1 do 17, Školsku, Zagrebačku od 1 do 19, Matice Hrvatske od 9 do 31, Trg kralja Tomislava od 32 do 39, Trg kralja P. Krešimira IV i Šetalište Franje Lučića od 1 do 29.

II. kontakt područje (gradska četvrt Hrvatski velikani)

Kontakt policajac: Josip Stošić
Telefon: 01/4570 263

obuhvaća Plešku ulicu od 2 do 44 i od 1 do 53, Šetalište Franje Lučića od 1 do 53 i od 2 do 32 i Zagrebačku od 2 do 52.

III. kontakt područje (gradska četvrt Hrvatski velikani)

Kontakt policajac: Marko Tadić
Telefon: 01/4570 263

obuhvaća Zagrebačku ulicu od 60 do 80, Hrvatske bratske zajednice, Kraljice Katarine, Kraljice Jelene, Kralja Petra Svačića od 7 do 14 i Plešku ulicu od 46 do 54 i 47 do 51.

IV. kontakt područje (gradska četvrt Vladimira Nazora)

Kontakt policajac: Zoran Lucin
Telefon: 01/4570 295

obuhvaća Ulicu Slavka Kolara od 2 do 10, Zagrebačku od 29 do 51, Kolodvorsku od 1 do 35, Matice Hrvatske od 1 do 7, Josipa Pucekovića i Trg maršala Tita.

V. kontakt područje (gradska četvrt Braće Radić)

Kontakt policajac: Aleksandar Gombarević
Telefon: 01/4570 263

obuhvaća Trg Stjepana Radića, Nikole Bonifačića, Kneza Porina, Slavka Kolara od 12 do 56, A. K. Miošića od 46 do 52, Kolodvorsku od 37 do 59, Matice Hrvatske od 2 do 42 i Nikole Šopa.

VI. kontakt područje (gradska četvrt Miljenko Granić)

Kontakt policajac: Marko Tadić
Telefon: 01/4570 295

obuhvaća Ulicu J. Dobrile, Splitsku, Ninsku, Đakovačku, Šibensku, Sinjsku, Čakovečku, Vinkovačku, Varaždinsku, Riječku, Karlovačku, Zadarsku, Koprivničku, Dubrovačku, Trg grada Zagreba i Zagrebačku od 128 do 156.

Dokumenti i linkovi