Kontakt policija IX. Policijska postaja

I. kontakt rajon

Kontakt policija: Zlatko Pereković
Telefon: 01/ 4570 818

obuhvaća ulice: Trg Dragutina Domjanića, Bjelovarska od kbr. 2 do raskrižja sa Jelkovečkom ulicom, Jelkovečka od Bjelovarske do prijelaza željezničke pruge, sjeverni pojas uz željezničku prugu do željezničke postaje Sesvete, Karlovačka, Ozaljska, Bribirska, Modruška, Ninska od Bistričke do Zagrebačke ulice br. 2, Varaždinska od br. 2 do raskrižja sa Pakračkom ulicom, Pakračka ulica do tržnice Sesvete, i sama tržnica Sesvete.

II. kontakt rajon

Kontakt policija: Mario Marović
Telefon: 01/4570 818

Otona Ivekovića do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom kbr. 22, Zagrebačka ulica do raskrižja s Varaždinskom ulicom, Bistrička ulica do raskrižja sa Kašinskom i Kašinska ulica do raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, Trg Lovre Matačića, Ulica Ive Tijardovića, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Milke Trnine, Ulica Vladimira Ruždjaka, Ulica Zinke Kunc, Put Dobriše Cesarića.

III. kontakt rajon

Kontakt policija: Miroslav Vrban
Telefon: 01/4570 818

obuhvaća ulice: Varaždinska ulica od br. 2 do raskrižja s Ulicom Bartola Kašića, Ulica Bartola Kašića od raskrižja s Varaždinskom do raskrižja s Kašinskom ulicom, Kašinska ulica od raskrižja s Bartola Kašića do Varaždinske ulice kbr. 2, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica A. Ambriovića, Varaždinski odvojak, Mariborski odvojak, Mariborska ulica, Čakovečka ulica, Planinska, Planinski odvojak, Pavla Lončara, Cesarićeva, Zagorska, Kašinski odvojak, Selčinska, Trakošćanska, Antuna Vrameca, Ivana Belostenca, Janka Polića, Pavla Štoosa, Josipa Pupačića, Ivana Ančića, F. Petrića.

IV. kontakt rajon

Kontakt policija: Siniša Žgela
Telefon: 01/4570 818 

obuhvaća ulice: Pos-ovo stambeno naselje  Novi Jelkovec, ulica Ljudevita Posavskog, ulica 143 brigade Hrvatske vojske, ulica Brune Bjelinskog, Ladislava Šabana, Huberta Pettana, Ivana Brkanovića, Ivane Lang, Vladimira Stahuljaka, Ive Paraća, Krešimira Kovačića, Borisa Papandopula, Dragana Plemenca, Mladena Pozajića, Petra Dumičića, Rudilfa Matza, Borisa Urlicha, Stjepana Šuleka.  

Dokumenti i linkovi