Kontakt policajci PP Dugo Selo

I. kontakt područje

Kontakt policajac: Tihomir Perković
Telefon: 01/4570 947
 

obuhvaća Zagrebačku ulicu od 2 do 50, Josipa Zorića od 2 do 90, Domobransku ulicu do broja 14/A, Perivoj Grofa Draškovića, Ferenčakovu, Športsku, Jantolov breg, Osječku, Antuna Mihanovića, Vatrogasnu, M. J. Zagorke i Perivoj I. B. Mažuranić, E. Kumičića, S. Kolara, Ostarijaševu, D. Domjanića, V. Nazora, I.G.Kovačića, A. G. Matoša, M. Marulića, J. Dalmatinca, P. Berislavića, A.K. Miošića, Prelog, T. Ujevića te Šaškovečku do broja 51

II. kontakt područje

obuhvaća Zagrebačku ulicu od 1 do 81, Josipa Zorića od 1 do 87, Josipa Predavca, Kolodvorsku, M. Krleže, Biskupa Antona Kažotića, željezničku postaju Dugo Selo, Matije Gupca, Trnošćica, Štefanovićevu, Sajmišnu, Oborovsku, Laznice, Goričku, Ulicu 30. svibnja te Ulicu Hrvatskih branitelja

III. kontakt područje

 
 

obuhvaća naselja Brckovljani, Božjakovina, Gračec i Prikraj

IV. kontakt područje

Kontakt policajac: Mate Perković
Telefon: 01/4570 947
 

obuhvaća naselja Rugvica, Okunščak, Dragošićka i Jalševec Nartski

Dokumenti i linkovi